IT PODRŠKA
Projektovanje, integracija, outsource-ing za poslovne korisnike
VPN MREŽE
Povežite vaše poslovnice i bezbjedno radite sa bilo koje lokacije.
VoIP
Digitalne telefonske centrale svih kapaciteta i velikih mogućnosti.
menu
×

Upravljajte korisničkim računarima, nalozima i resursima sa jednog mjesta.

Rastom poslovanja i samim tim rastom vaše kompanije povećava se i broj resursa koje treba kontrolisati. Za Microsoft Windows sisteme ultimativno riješenje je implementacija Windows Active Directory domenske infrastrukture kojom sa jednom mjesta možete vršiti autentifikaciju (ko ima pristup) i autorizaciju (čemu ima pristup) korisnika, primjenu pojedinačnih ili grupnih polisa kojim se definiše rad i najmanje komponente korisničkog sistema, centralizovan update operativnog sistema, masovnu instalaciju softvera jednim klikom itd.

 

ImpulsDigitalvrši planiranje i dizajn domenske infrastrukture u skladu sa vašim potrebama, vrši konsultacije po pitanju licenciranja za potrebe implementacije domenske infrastrukture, integraciju sa postojećim informacionim sistemom, isporuku, instalaciju i konfiguraciju domen kontrolera kao i održavanje i tehničku podršku nakon implementacije.

OVLAŠTENI DISTRIBUTER AVAST PROIZVODA

Avast! Endpoint Protection paleta proizvoda namjenjena preduzećima i korporativnim korisnicima je višestruko nagrađivana i omogućava centralizovano upravljanje putem Web ili Enterprise konzole.

RUCKUS READY PARTNER

Ruckus wireless proizvodi i rješenja namjenjeni su kreiranju bežičnih mreža visokih performansi.

REFERENCE

ImpulsDigital Bijeljina © 2017
Powered by limun.co