IT PODRŠKA
Projektovanje, integracija, outsource-ing za poslovne korisnike
VPN MREŽE
Povežite vaše poslovnice i bezbjedno radite sa bilo koje lokacije.
VoIP
Digitalne telefonske centrale svih kapaciteta i velikih mogućnosti.
menu
×

Povežite vaše poslovnice sa centralnom lokacijom, proširite vašu lokalnu mrežu korištenjem VPN protokola preko javne Internet mreže.

VPN (Virtual Private Network) omogućava komunikaciju računara, IP telefona i ostale mrežne opreme na udaljenim geografskim lokacijama kao da su svi dio lokalne računarske mreže. Prednosti upotrebe VPN mreže ogleda se u povećanju funkcionalnosti, bezbjednosti i upravljivosti komponentama informacionog sistema.

 

Komunikacija udaljenih lokacija sa centralnom kroz VPN odvija se preko apsolutno sigurnih linkova upotrebom odgovarajućih tehnika za enkripciju saobraćaja.

VPN omogućava i direktno povezivanje korisničkih računara na centralnu lokaciju za potrebe rada od kuće ili dok je korisnik na službenom putu. Korisnik tada kroz VPN može koristiti sve resurse (telefon, aplikacija, Internet) dostupne lokalnim korisnicima, kao da se nalazi u kancelariji.

OVLAŠTENI DISTRIBUTER AVAST PROIZVODA

Avast! Endpoint Protection paleta proizvoda namjenjena preduzećima i korporativnim korisnicima je višestruko nagrađivana i omogućava centralizovano upravljanje putem Web ili Enterprise konzole.

RUCKUS READY PARTNER

Ruckus wireless proizvodi i rješenja namjenjeni su kreiranju bežičnih mreža visokih performansi.

REFERENCE

ImpulsDigital Bijeljina © 2017
Powered by limun.co